DeltaMetropolis.nl
Amsterdam IJ-Oevers

Home

Almere Centrum 2005 | Amsterdam Arena-Gebied | Amsterdam IJ-Oevers | Amsterdam Zuid-As | Arnhem Centraal | Den Haag CS-Kwadrant | Den Haag Beatrixkwartier | Den Haag De Resident-Hoftoren | Den Haag Grotiusplaats | Den Haag Spui-Rijswijkseplein | Den Haag Wijnhavenkwartier | Rotterdam Centraal | Rotterdam Hofplein-Zuidzijde | Rotterdam Kop van Zuid | Rotterdam Parkhaven-Euromast | Deventer | Eindhoven | Leeuwarden | Tilburg | Zwolle | Links | Profiel | Stuur een e-mail | Overzicht Projecten

Amsterdam dankt zijn ontstaan aan de ligging aan het IJ. Door de aanleg van het Centraal Station werd in de negentiende eeuw de band van de stad met het IJ verbroken. Met de woningbouw op de eilanden van het Oostelijk Havengebied (KNSM, Java en Borneo/ Sporenburg) is een belangrijke stap gezet om stad en IJ te herenigen. De ontwikkeling van de Zuidelijke IJ-oever, het gebied aan weerszijden van het Centraal Station, vormt het sluitstuk van de terugkeer van de stad naar het IJ.
Bedrijven en voorzieningen krijgen aan het IJ volop de ruimte. Ook bieden de IJ-oevers een ideale omgeving voor nieuwe vormen van wonen, werken, cultuur en recreatie. De binnenstad van Amsterdam krijgt zo een belangrijke impuls. Aan de IJ-oevers komen ruim 3.000 woningen, 340.000 mē kantoor- en bedrijfsruimte en 140.000 mē voorzieningen (inclusief horeca en detailhandel). Door de aanleg van nieuwe infrastructuur wordt de bereikbaarheid van het gebied sterk verbeterd, zowel per auto en openbaar vervoer als via het water. De belangrijkste onderdelen van het plan IJ-Oevers zijn: Oosterdoks Eiland, Oosterdok, Stations Eiland, Westelijks Stations Eiland, Westerdoks Eiland en Silodam.
Oosterdoks Eiland

Oosterdoks Eiland

Aan de zuidzijde van het Oosterdoks Eiland wordt een nieuw stedelijk gebied gecreerd in de vorm van een zestal bebouwingsvolumes in waaiervorm en onderling gescheiden worden door stegen, hoven en pleinen. Onder deze gebouwen komt een grote parkeergarage met toegangen aan west- en oostzijde.

Oosterdoks Eiland

Op de Oosterdokskade blijft ruimte voor autoverkeer, fietsers en voetgangers. De hotelboot zal worden verplaatst, terwijl het restaurant Seapalace een nieuwe plek aan de kade krijgt. Het plan voorziet in steigers en een waterplein op het Oosterdok om gemakkelijk met bootjes aan te meren en het water vanaf de kade toegankelijk te maken. Langs de kade komt een drietal pleinen met elk een eigen thema.

Voorzieningen

Het plein aan de westzijde vormt het zakelijk middelpunt van kantoren, het Network Facility Centre, een 5-sterren hotel en een congrescentrum. Het centraal gelegen recreatieve waterplein maakt met cafes en restaurants het Oosterdoks Eiland tot publieksaantrekkelijke locatie. Aan de oostkant komt een plein met als thema kennis en cultuur omgeven door een bibliotheek, conservatorium, bioscoop en horeca. Deze locatie krijgt de naam: City of lights.

Meer informatie over project IJ-Oevers volgt