DeltaMetropolis.nl
Rotterdam Centraal

Home

Almere Centrum 2005 | Amsterdam Arena-Gebied | Amsterdam IJ-Oevers | Amsterdam Zuid-As | Arnhem Centraal | Den Haag CS-Kwadrant | Den Haag Beatrixkwartier | Den Haag De Resident-Hoftoren | Den Haag Grotiusplaats | Den Haag Spui-Rijswijkseplein | Den Haag Wijnhavenkwartier | Rotterdam Centraal | Rotterdam Hofplein-Zuidzijde | Rotterdam Kop van Zuid | Rotterdam Parkhaven-Euromast | Deventer | Eindhoven | Leeuwarden | Tilburg | Zwolle | Links | Profiel | Stuur een e-mail | Overzicht Projecten

De gemeente Rotterdam heeft op 9 april het ontwerp Masterplan Rotterdam Centraal gepresenteerd. Het is een integraal plan voor de grootschalige vernieuwing van het Centraal Station en het omliggende gebied in de periode 2003 tot 2018. Het ontwerp Masterplan is ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Kern van het plan is de realisatie van een nieuw mobiliteitsknooppunt waar de trein, het stedelijk openbaar vervoer en andere vervoersvormen zoals de auto, taxi en fiets bij elkaar komen. Dit nieuwe knooppunt biedt overdekte en comfortabele overstapmogelijkheden in combinatie met winkels, horeca en cultuur. In zijn totaliteit is het een meerlaagse multifunctionele terminal die zich uitstrekt van het Proveniersplein tot op het Kruisplein. Bovenop het knooppunt vormen de 'champagneglazen' een nieuwe stedelijke blikvanger op de kop van Rotterdams culturele as.
Centraal Station

rotterdamcentraal2.jpg

In het masterplan is niet langer sprake van een 'station' zoals we dat nu kennen. Het bestaande Centraal Station kenmerkt zich door een strikte scheiding tussen treinen, trams, bussen, metro en andere vervoersvormen. In de nieuwe multimodale terminal zullen al deze vervoersvormen (letterlijk) onder één dak worden gebracht. In plaats van een treinstation, een busstation, een metrostation en een winderige verzameling tramhaltes onstaat er straks één groot overdekt mobiliteitsknooppunt. Dat geeft de reiziger een veel comfortabeler overstap en een grotere keuzevrijheid. Rond het mobiliteitsknooppunt komen winkels en voorzieningen op het gebied van reizen, ontmoeten, winkelen, eten en drinken. Architect William Alsop heeft het mobiliteitsknooppunt ontworpen op drie niveaus: het Reizigersplein, het straatniveau en het Balkon.

hsl1.jpg

Het Reizigersplein is een nieuwe brede, verlaagde en overdekte voetgangerspassage die loopt vanaf het Proveniersplein, onder de sporen èn het Weena door, tot op het Kruisplein. Vanaf het Reizigersplein zijn alle vervoersvormen, zoals trein, tram, metro, bus, taxi en fiets, gemakkelijk en snel bereikbaar. De treinperrons blijven waar ze zijn, maar de toegang er naar toe wordt verbeterd. Het metrostation verschuift iets in westelijke richting. Vanaf het Reizigersplein zijn de metrotreinen zichtbaar en ligggen de perrons slechts een verdieping lager. De trams stoppen op het Reizigersplein zelf, aan de kant van Nationale Nederlanden. Hierdoor hoeven voetgangers richting stad niet langer de tramrails over te steken. Enkele tramlijnen gaan door een nieuwe noord-zuid tunnel onder de sporen door rijden. Hierdoor wordt het Weena en het Hofplein minder druk. De bushaltes komen voortaan aan het Weena te liggen. Op termijn zullen hier alleen nog stadsbussen komen. De regionale bussen sluiten dan aan de randen van de stad aan op het stedelijke openbaar vervoer.

Rotterdam Centraal 1

Het straatniveau wordt grotendeels teruggegeven aan de voetganger. Daarmee worden omliggende gebouwen zoals het Groothandelsgebouw en Nationale Nederlanden beter toegankelijk. De voetgangersroutes richting centrum worden niet langer doorsneden door tramrails. De nieuwe Delftselaan loopt op straatniveau over het Reizigersplein heen. Hieraan bevinden zich voorzieningen voor taxi's en Kiss & Ride. Ook het busstation aan het Weena ligt op straatniveau. Voor fietsers worden nieuwe noord-zuid en oost-west verbindingen aangelegd op straatniveau. Fietsenstallingen zijn direct aan deze routes gekoppeld. Er worden 4000 bewaakte en 6000 onbewaakte stallingsplaatsen gecreëerd. Een gedeelte van de bewaakte stalling ligt op het niveau van het Reizigersplein, direct boven het westelijk deel van het metrostation. De overige bewaakte fietsenstallingen bevinden zich deels onder de perrons en deels aan de noordzijde van het spooremplacement. De stallingen zijn direct verbonden met het Reizigersplein. Van hieruit zijn goede looproutes naar de metro en het overige openbaar vervoer.Boulevards

hsl1.jpg

De stadsboulevards Weena, Coolsingel, Pompenburg en Schiekade en het punt waar deze samenkomen, het Hofplein, vormen de ruggengraat van de stad. Het masterplan stelt dat de betekenis van deze boulevards zoveel mogelijk moet worden versterkt. Met name voor het Weena, als onderdeel van het plangebied, worden hiertoe concrete voorstellen gedaan. Het Weena is momenteel een barrière in de stad. Trams en auto's domineren het straatbeeld en als voetganger voel je je hier allerminst prettig. De Coolsingel is bijvoorbeeld een veel aangenamere straat voor voetgangers, terwijl deze stadsas net zo druk is als het Weena. De ambitie van het masterplan is om op het Weena een betere balans te brengen tussen de verkeersfunctie en de betekenis voor voetgangers.

hsl1.jpg

Dit kan door het autoverkeer samen te brengen op twee rijbanen met elk twee rijstroken, waardoor de ruimte voor voetgangers aanzienlijk toeneemt. De trams blijven op de middenberm rijden, maar door de nieuwe noord-zuidtunnel onder de sporen door zullen er minder tramlijnen over het Weena geleid hoeven te worden. Door deze maatregelen wordt het oversteken van het Weena veel gemakkelijker en veiliger, ook gevoelsmatig. Op de andere stadsboulevards zullen ook meer voetgangers verschijnen, met name doordat er straks veel meer te doen is in het plangebied. Dat draagt bij aan de dynamiek en leefbaarheid van de binnenstad.

Hofpleinkwartier

Hofplein

Aan de oostzijde van het plangebied wordt het Hofpleinkwartier ontwikkeld tot een centrumlocatie voor wonen, werken en urban entertainment. Hier zal hoogbouw het gezicht bepalen. Het Hofpleinkwartier wordt via een nieuwe route, de Delftselaan, verbonden met de terminal. Deze laan wordt een rustige stadsroute met aan weerszijden woningen en kantoren en, op straatniveau, winkels en voorzieningen. Ook het Weena verandert van karakter. Van een verkeersader wordt het Weena omgevormd tot een stadsboulevard waar voetgangers en fietsers veel meer ruimte krijgen. Het Masterplan Rotterdam Centraal is een ontwerp van architect William Alsop en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de dienst Stedebouw en Volkshuisvesting van de gemeente Rotterdam. Klik op onderstaande link voor project Hofplein-Zuidzijde.


Rotterdam Hofplein-Zuidzijde