DeltaMetropolis.nl
Amsterdam Zuid-As

Home

Almere Centrum 2005 | Amsterdam Arena-Gebied | Amsterdam IJ-Oevers | Amsterdam Zuid-As | Arnhem Centraal | Den Haag CS-Kwadrant | Den Haag Beatrixkwartier | Den Haag De Resident-Hoftoren | Den Haag Grotiusplaats | Den Haag Spui-Rijswijkseplein | Den Haag Wijnhavenkwartier | Rotterdam Centraal | Rotterdam Hofplein-Zuidzijde | Rotterdam Kop van Zuid | Rotterdam Parkhaven-Euromast | Deventer | Eindhoven | Leeuwarden | Tilburg | Zwolle | Links | Profiel | Stuur een e-mail | Overzicht Projecten

Het deel Zuid-As van de ringweg A-10 is n van de drukste verkeersaders van Nederland, die luchthaven Schiphol verbindt met werkgebieden als het Centrumgebied Zuidoost. De Zuidas heeft zich ontwikkeld tot een van de meest gewilde locaties in Nederland. Om de Zuidas ook in de toekomst goed te laten functioneren heeft de Gemeente Amsterdam het Masterplan Zuidas op laten stellen.
De Zuidas ligt tussen Amstel en Schinkel aan weerszijden van de ringweg A10 zuid, met in het hart station Zuid/WTC. Het projectgebied vormt de verbinding tussen aantrekkelijke woonwijken Zuid en Buitenveldert in het stadsdeel ZuiderAmstel.
Ondergronds

Amsterdam Zuid-As

Belangrijk voor de ontwikkeling van de Zuidas is de behandeling van de infrastructuur. Door de spoorlijnen en de snelweg ondergronds te brengen wordt de geluidsoverlast beperkt. Dit maakt woningbouw in het gebied mogelijk. Bovendien kunnen zo hoogwaardige openbare ruimtes gecreŽerd worden en aantrekkelijke verbindingen voor voetgangers en fietsers tussen Zuid en Buitenveldert. Het ondergronds brengen van de infrastructuur kan in fasen plaatsvinden, te beginnen aan de zuidkant. Het ondergronds brengen en de bebouwing zullen in stappen uitgevoerd worden en totaal zo'n 25 jaar in beslag nemen. De totale ontwikkelingsduur is afhankelijk van de startdatum en eventuele tussentijdse wijzigingen. Per stap zijn aangegeven in hoeveel jaar elk deelgebied ontwikkeld zal worden, de hoeveelheid kantooroppervlak en het aantal woningen.

Station Zuid/WTC ondergronds

De ontwikkeling van de Zuidas betekent een toevoeging van een nieuw stuk 21e eeuwse stad aan Amsterdam. Op termijn zullen hier zon 12.000 mensen meer wonen en 60.000 mensen meer werken dan nu het geval is. De huidige en tevens te verwachten toename van het aantal reizigers op station Zuid/WTC maakt een uitbreiding van het station op korte mogelijke termijn noodzakelijk. Het station zal in de toekomst uitgroeien tot het vijfde station van Nederland en een openbaar vervoersknoop worden voor trein, HSL, shuttles, metro (Noord/Zuidlijn), tram en bus, en tevens bereikbaar voor taxi, fietser en voetganger.

Station Zuid/WTC ondergronds

Infrastructuur ondergronds

Begin 2000 is de gemeente Amsterdam akkoord gegaan met de Visie Zuidas. De Visie is de stedenbouwkundige verbeelding van het Masterplan Zuidas. De gemeente verbond een aantal voorwaarden aan haar toestemming om de visie verder uit te werken. In de Zuidasplannen moet worden gestreefd naar een maximaal mogelijke functiemenging: een mix van wonen, werken, voorzieningen, recreatie en openbare ruimte. Daarnaast een 50-50 verhouding wonen/werken, zoals die ook in de binnenstad aanwezig is.


Mahler 4

Mahler 4

Mahler 4 ligt in het kerngebied van de Zuidas en wordt begrensd door de Buitenveldertselaan, de Gustav Mahlerlaan, het voorplein van de ABN AMRO bank en het talud van de A10. Op dit moment heeft de locatie nog een sport- en recreatiebestemming. Het gebied zal worden benut voor een menging van kantoren, woningen en voorzieningen.
Het Stedenbouwkundig Ontwerp voor Mahler 4 bestaat uit zes bouwblokken, doorsneden voor twee noord-zuid straten en een diagnoaal. Vijf torens variŽrend in hoogte van 85 tot en met 100 meter worden in een schaakpatroon gebouwd.
In elk van de zes delen wordt onderscheid gemaakt tussen de onderbouw, met een plint (de eerste twee lagen) die wordt gereserveerd voor voorzieningen en een bovenbouw waar ruimte is voor kantoren en/of woningen.

Malher 4

Vrijdag 28 september 2001 werd de overeenkomst getekend tussen projectontwikkelaars en de gemeente Amsterdam. Het complex telt straks 190.000 vierkante meter kantoren en 30.000 meter woonruimte. Mahler 4 bestaat uit een torenflat van tweehonderd woningen en acht kantoorcomplexen waarin naar verwachting zo'n zesduizend mensen zullen werken. Vanwege de aanvliegroutes naar het nabijgelegen Schiphol varieert de maximale bouwhoogte tussen de honderd en tachtig meter. Onder het complex komt, behalve een station voor snelle treinverbindingen met Frankrijk en Duitsland, een parkeergarage voor 2100 auto's.

Mahler 4

Hoewel bij Mahler 4 sprake is van hoogbouw, zal er middels daktuinen volop groen te vinden zijn. De tuinen maken de gebouwen tot een aangename werk- en woonomgeving en verbeteren ook de isolatie, wat energiebesparing oplevert. Regenwater wordt opgevangen in de tuinen en in waterpartijen. Om het water schoon te houden moet gelet worden op de materiaalkeuze voor de daken en gevels.
Mahler 4 wordt ontwikkeld door een consortium in samenwerking met de gemeente Amsterdam. De ontwikkelingscombinatie selecteert in overleg met stadsontwerper/supervisor Pi de Bruijn de architecten die de bouwblokken gaan ontwerpen.


Inter Continental Centre

ICC Amsterdam

De Minerva-as, die bij het Hilton begint, eindigt in het hart van Gershwin. Op dit punt zal het Inter Continental Center verrijzen, een multifunctioneel complex met onder andere een vijfsterren hotel en alle bijbehorende voorzieningen. Naast circa 250 hotelkamers zullen ook appartementen, enige kantoorruimte en een art center gerealiseeerd worden in aanvulling op het hotelaanbod.

ICC Amsterdam

In de onderbouw komen functies als een restaurant, bar, zwembad, sauna, fitness, vergader- en congresfaciliteiten. Momenteel werkt de gemeente met de initiatiefnemers van het Inter Continental Center aan het opstellen van een intentie-overeenkomst.


World Trade Center

WTC Amsterdam

World Trade Center

In april 2000 is gestart met de reconstructie van het bestaande WTC en de bouw van een nieuwe toren binnen dit complex. De voorgevel wordt volledig vernieuwd en vervangen door een transparant entreegebouw, waardoor het WTC een meer open karakter krijgt. De winkels en restaurants die nu nogal verborgen liggen in het WTC, krijgen in het nieuwe entreegebouw een prominente plaats. Het World Trade Center ligt aan het Zuidplein, die verder begrensd wordt door de Strawinskylaan en Station Zuid/WTC. Het busstation, naast het Zuidplein, is verplaatst naar de Strawinskylaan.

WTC Toren

Op de oude locatie van het busstation zal de nieuwbouw van het WTC komen: een kantoor van 40.000 m volgens het wereldwijd toegepaste WTC-concept (kleine kantooreenheden met veel gemeenschappelijke faciliteiten). Net als in het bestaande WTC komen op de begane grond van de nieuwbouw winkels en andere publieksvoorzieningen. De toren heeft de naam WTC 6 en zal ongeveer 100 meter hoog worden. Met de bouw is inmiddels begonnen, de oplevering staat gepland voor 2003.
Hoofdkantoor ABN-Amro

ABN-AMRO Amsterdam

Het nieuwe hoofdkantoor van de ABN-Amro Bank is gelegen aan de Mahlerlaan, nabij station Zuid/WTC. Het gebouw is in 1999 gereed gekomen.
Het bestaat uit een aantal zelfstandige gebouwdelen die tot een symmetrisch geheel zijn samengevoegd. De bebouwing bestaat uit vier vleugels: twee rechte vleugels aan de noord- en zuidzijde en twee gebogen vleugels aan de oost- en westzijde. Aan de noordwestzijde bevindt zich de hoogbouw van 105 meter met 24 verdiepingen. De hoogbouw bestaat uit twee in elkaar geschoven gebouwvormen.

ABN-AMRO Amsterdam

Op de zuidoosthoek van het gebouw, diagonaal ten opzichte van de hoogbouw, bevindt zich de tweede toren van 70 meter met 17 verdiepingen. Het gebouw heeft een vloeroppervlak van 90.000m en is ontworpen door Henry Cobb van architectenbureau Pei Cobb Freed & partners, in samenwerking met de Architecten Cie.

Drentepark

Concept Drentepark

Het Drentepark is het gebied ten zuiden van de ring A10 en wordt begrensd door aan de oostzijde de Europaboulevard en aan de zuidzijde de De Boelelaan. In de huidige situatie bevinden zich sportvoorzieningen en parkeerterreinen aan de westzijde van het gebied en aan de oostzijde kantoren en bedrijven. Binnen de Zuidas is het project Drentepark een combinatie van twee bijzondere opgaven: het realiseren van een park met sport en andere voorzieningen, en het herstructureren van een bedrijventerrein tot een gebied voor wonen en werken.
De sportvelden komen in een openbaar park met een terrasvormige opbouw te liggen. Dit park zal plaats bieden aan vijf sportvelden met daaronder voorzieningen als een sporthal, een kinderdagverblijf, een sportmedisch centrum, horeca, een parkeergarage en een fietsenstalling.

Concept Drentepark


Langs de randen zal met name hoogbouw te vinden zijn, met langs de A10 torens met wisselende hoogtes tussen 90 en 120 meter en langs het park ranke en lichte torens. Ze verspringen zodanig ten opzichte van elkaar dat alle torens voldoende daglicht krijgen.
Wonen aan de oostzijde van het park zal een van de mooiste woonplekken in de Zuidas worden. Ook de De Boelelaan is, met ligging op het zuiden en met een nieuwe waterloop, bij uitstek geschikt voor woningen. In dit gebied wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van de doelstelling om in de Zuidas een 50/50 verhouding tussen wonen en werken te realiseren.
In de ontwikkeling van de Zuidas wordt naast functiemenging ook gestreefd naar intensief ruimtegebruik. Het nieuwe programma voor het Drentepark bevat een toevoeging van 93.000 m2 wonen (circa 700 woningen), 92.000 m2 kantoren, 13.000 m2 voorzieningen en circa 1200 parkeerplaatsen.RAI-Complex

RAI-Complex

Ook expositie- en congrescentrum RAI staat aan de vooravond van een grootschalige uitbreiding. De uitbreiding bestaat uit expositiehallen met serviceterrassen, een nieuw overdekt centraal plein, parkeerruimte, kantoren, woningen en een groot hotel. Dit hotel dient als landmark en is met de nieuwe hoofdentree beeldbepalend voor het vernieuwde complex.

RAI-Hoteltoren

De nieuwbouw wordt direct tegen het bestaande complex gebouwd, waardoor een deel van de Europaboulevard ondergronds moet worden aangelegd. Daarnaast wordt de bereikbaarheid van de RAI verbeterd door de opwaardering van het station Zuid-WTC, waar onder andere de HSL een halte krijgt. Ook krijgt de RAI een metrostation voor de Noord-Zuidlijn.

Entree met Landmarktorens

Er zal een vergroot Europaplein voor de RAI ontstaan die ruimte biedt aan openbare voorzieningen. Bij de centrale entree van het vernieuwde complex wil de RAI twee torens, een van 125 meter en een van 85 meter realiseren. Deze torens zijn een ontwerp van architectenbureau Benthem Crouwel, en er zullen naast kantoren en woningen, een vijf sterren hotel in gevestigd worden.


De Zuiderhof

De Zuiderhof

De ontwikkeling van De ZuiderHof sluit aan op het Masterplan Zuidas dat door de gemeente Amsterdam in 1998 is vastgesteld. In totaal zullen op De ZuiderHof zeven gebouwen, onder verdeeld in drie zones, worden gerealiseerd varierend in grootte van ca 1.800 m tot ca 20.000 m bruto vloeroppervlakte. De opzet van het plan voorziet in de torenzone direct langs de snelweg A10, de boulevardzone langs de Museumtramlijn en de paviljoenzone direct aan het water.

Hoofdkantoor ING

De torenzone is de zone welke direct langs de snelweg A10 ligt. Op deze plek zal het nieuwe hoofdkantoor van de ING Groep worden gerealiseerd. Er wordt een zeer opvallend gebouw van 20.000 m bvo gerealiseerd.
Ontwerp uitgangspunt is een duurzaam gebouw dat door het gebruik van volledige glazen gevels en vernieuwende installatietechnieken als zeer transparant en vriendelijk is voor zowel de mensen die werken in het gebouw en de mensen die het van buiten aanschouwen. Het is een gebouw dat zich door de locatie manifesteert als een landmark aan de entree van de Zuidas en de stad Amsterdam.

Boulevard Gebouwen

De boulevardzone loopt evenwijdig aan de museumtramlijn en bestaat uit een tweetal gebouwen van circa 25 meter hoog, met een gepland oppervlak van respectievelijk 14.000 en 20.000 m bvo. De hoogwaardige uitstraling van de paviljoens wordt voortgezet in de gebouwen in deze zone. Uitgangspunt van deze gebouwen is om een evenwicht te creren tussen de kleinschalige paviljoens en het ING hoofdkantoor in de torenzone.

Paviljoens

De paviljoenzone bestaat uit een viertal paviljoens oplopend in omvang van ca 1.800 m bruto vloeroppervlakte (b.v.o.) naar ca 3.000 m b.v.o. Het ontwerp van de paviljoens is gemaakt door architectenbureau Van Mourik Vermeulen uit Den Haag. Deze kleinschalige kantoorgebouwen worden gekenmerkt door het gebruik van duurzame materialen. De stedenbouwkundige opzet van de paviljoenzone met de vier gebouwen doet denken aan schepen die zojuist zijn aangemeerd.