DeltaMetropolis.nl
Den Haag Wijnhavenkwartier

Home

Almere Centrum 2005 | Amsterdam Arena-Gebied | Amsterdam IJ-Oevers | Amsterdam Zuid-As | Arnhem Centraal | Den Haag CS-Kwadrant | Den Haag Beatrixkwartier | Den Haag De Resident-Hoftoren | Den Haag Grotiusplaats | Den Haag Spui-Rijswijkseplein | Den Haag Wijnhavenkwartier | Rotterdam Centraal | Rotterdam Hofplein-Zuidzijde | Rotterdam Kop van Zuid | Rotterdam Parkhaven-Euromast | Deventer | Eindhoven | Leeuwarden | Tilburg | Zwolle | Links | Profiel | Stuur een e-mail | Overzicht Projecten
Het Wijnhavenkwartier ligt aan de Turfmarkt die het Centraal Station verbindt met de oude Haagse binnenstad. Langs die as is, eigenlijk alweer decennialang, een complete renovatie van het Haagse centrum gaande. Aan de centrum zijde nadert het project De Resident zijn voltooing, en ook voor de andere zijde stelt de Gemeente Den Haag ingrijpende nieuwbouw voor.
In het nieuwste plan voor dit gebied, zal de Zwarte Madonna worden gesloopt en ook de bestaande torens van de ministeries gaan er aan. Daarvoor in de plaats stelt architect Richard Meier een veld van acht hoge torens voor. In twee van deze torens zullen de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken gehuisvest gaan worden.
Acht torens

Wijnhavenkwartier

Richard Meier wil langs de Turfmarkt acht hoge torens van tussen de 90 en 130 meter neerzetten, waarmee de binnenstad van Den Haag na de achthoekige Muzentoren (73 meter), de zeshoekige Zürichtoren (88 meter), Castilla (104 meter) en de in aanbouw zijnde Hoftoren (140 meter) er een nieuwe skyline bij krijgt. De zwarte Madonna en de twee ministeries vormen nu een massieve muur tussen het gebied rond de Turfmarkt en het Binnenhof en de nabijgelegen Rivierenbuurt. Meier heeft dat opgelost door zijn acht ranke woontorens een kwart slag te draaien. Daardoor ontstaat er ook ruimte voor een aantal doorgangen en pleinen die het nieuwe centrum meer lucht zullen verschaffen.

Torens met voorzieningen

Er komen twee ministeries plus kantoren. Ook is er ruimte voor meer en grotere woningen in diverse prijsklassen, een hotel en diverse stedelijke en dienstverlenende functies. De ligging nabij Centraal Station maakt de Turfmarktroute tot een A-locatie en daarmee geschikt voor semi-ambtelijke organisatie, zoals ministeries. Naast kantoorruimte voor de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties kan er extra commerciële kantoorruimte worden aangeboden. In het plan is ruimte voor ten minste 400 woningen, waarvan 100 op sociale huurbasis.

Stedelijke voorzieningen

Acht Torens

De publieksvoorzieningen zijn verwerkt in de ongeveer twintig meter hoge plint van de gebouwen. Aan de Turfmarkt ontstaan diverse pleinen met een combinatie van winkels, horeca en vermaak. Op het dak van de onderbouw, is tussen de torens ruimte voor groen- en sportvoorzieningen. Om het gebied in de avonduren levendig te houden is er ruimte voor een bioscoop, bowling/biljart-centrum, pop/rockzaal of discotheek. Ook een Muziek- en Danstheater behoort tot de mogelijkheden. Een fitness & health centre zou zich zowel op de begane grond als op een verdieping of op het dak van een plint kunnen bevinden.
De ligging van het Wijnhavenkwartier, nabij (rijks)wegen en openbaar vervoersknooppunt, maakt de locatie zeer geschikt voor de nieuwbouw van een hotel. Wanneer het hotelaanbod vergroot wordt, zal er ook een toenemende vraag ontstaan naar meer vergaderfaciliteiten.

Ministeries en Woontorens

Het plan van Meier is een stedenbouwkundig plan. Dat wil zeggen dat er tussen de betrokken partijen wel overeenstemming bestaat over het stratenplan, de bebouwingshoogte, de hoeveelheid kantoren, woningen en andere voorzieningen die aan de Wijnhaven een plekje krijgen, maar nog niet over de definitieve architectuur van de bebouwing zelf. De totale kosten van het plan zijn ongeveer 1,3 miljard gulden. Dat bedrag moet zichzelf volgens de gemeente terugverdienen.

Acht Torens

Voor de bewoners van de Zwarte Madonna komt er een sociaal herhuisvestingsplan. De woonflat bestaat nu uit 336 woningen, waarvan eenderde in de sociale huursector. Daarvoor in de plaats komen vijfhonderd woningen, waarvan honderd goedkope. De eerste honderd woningen moeten rond 2007 klaar zijn. De overige vierhonderd woningen zouden gereed komen bij voltooiing van het gehele complex in 2012.
Klik voor informatie over plannen en projecten in Den Haag onderstaande link aan.

Den Haag CS-Kwadrant