Make your own free website on Tripod.com








DeltaMetropolis.nl
Den Haag Nieuw-Centrum













Home

Almere Centrum 2005 | Amsterdam Arena-Gebied | Amsterdam IJ-Oevers | Amsterdam Zuid-As | Arnhem Centraal | Den Haag Nieuw-Centrum | Den Haag Wijnhavenkwartier | Rotterdam Centraal | Rotterdam Hofplein-Zuidzijde | Rotterdam Parkhaven-Euromast | Deventer | Eindhoven | Leeuwarden | Tilburg | Zwolle | Links | Profiel | Stuur een e-mail | Overzicht Projecten





Den Haag bouwt aan de binnenstad. Nieuwe kantoren, woningen en winkels verrijzen. Nieuw Centrum mikt op werkplekken midden in de stad. Dat scheelt onnodige reistijd, want de stations zijn immers dichtbij. Belangrijkste projecten die nu of in de toekomst uitgevoerd worden zijn: CS-Kwadrant, Randstad-Rail, Beatrixkwartier, Grotiusplaats, Hoftoren, Rijswijkseplein, De Resident en overbouwing van de Utrechtse Baan.
Den Haag Centraal moet een perfect functionerende overstapmachine worden tussen verschillende vormen van (openbaar) vervoer en een adequate halteplaats bieden voor de hogesnelheidstrein. Toevoeging van kantoren, woningen en andere voorzieningen moeten het gebruik van het gebied intensiveren en zorgen voor betere benutting in de avonduren. Het gebied moet een binnenstedelijke allure krijgen met een hoge kwaliteit van de openbare ruimte.
















CS-Kwadrant

hsl1.jpg

Het CS Kwadrant is het gebied tussen Bezuidenhoutseweg, het Prins Bernhardviaduct, de Rijnstraat en de Utrechtsebaan met als centraal punt het station. Met de komst van de HSL, die ook op het CS zal stoppen, wordt het station meer dan ooit hét vervoersknooppunt voor stad en regio en daarmee een cruciale schakel in de ontwikkeling van het hele centrumgebied van Den Haag. De ontwikkeling van het gebied past binnen het viersporenbeleid van de gemeente, gericht op gezondmaking van de stad. Door het ontwikkelen van hoogwaardige kantorenlocaties, zoals De Driemaster op het Centraal Station, krijgt de stad een flinke economische impuls. Het CS-Kwadrant krijgt een sterk binnenstedelijke uitstraling, waar op een relatief klein gebied veel verschillende functies worden gecombineerd. De bestaande ruimte zal intensiever dan nu het geval is, worden gebruikt.

Den Haag in de toekomst

De locatie is zeer geschikt voor kantoren. Gezien de grote vraag naar kantoorruimte, ligt het voor de hand om hier extra kantoren te realiseren. Het uitzicht op de groene Koekamp maakt het gebied ook aantrekkelijk voor woningen. Om ervoor te zorgen dat het gebied ook na zes uur s'avonds aantrekkelijk is om te vertoeven, zullen er ook functies in de sfeer van urban entertainment, zoals horeca, bioscopen en congrescentra worden gevestigd. In het CS-Kwadrant wordt straks gereisd, gewoond, gewerkt en gewinkeld en men kan er uitgaan en ontspannen.

hsl1.jpg

De hoek van de Rijnstraat en het Koningin Julianaplein is één van de belangrijkste verkeersknooppunten in de Haagse regio. Per dag arriveren hier meer dan 100.000 reizigers op station Den Haag Centraal en zoeken hun weg verder met bus en tram. Door de komst van een groot aantal kantoren in de omgeving zal het reizigersaantal aanzienlijk toenemen. Om dit in goede banen te leiden, besloot de gemeente Den Haag begin jaren 90 dat er voor het autoverkeer op het stationsplein een tunnel moest komen. De Koningstunnel is een noodzakelijke aanpassing van het gebied en speelt een belangrijke rol in het autoluw maken van de binnenstad. De hoofdroute van de Koningstunnel is 680 meter lang en de aftakking (uitrit Bezuidenhoutseweg) 150 meter. Tussen de Bosbrug en de Bezuidenhoutseweg maakt de huidige vierbaansweg plaats voor een stadspark met wandelpaden en banken. Dit betekent een uitbreiding van het groen in Den Haag met enkele duizenden vierkante meters. Op 1 november 2000 is de gehele Koningstunnel officieel geopend door minister Netelenbos van verkeer.

Randstad-Rail

randstadrail2.jpg

Met Randstad-Rail komt er in 2003 een rechstreekse verbinding tussen het centrum van Den Haag en Rotterdam CS via de Hofplein- en Zoetermeerlijn. De voertuigen die hievoor worden ingezet zijn snel en comfortabel en in de spits wordt met hoge frequentie gereden, b.v. op de Zoetermeerlijn om de zes minuten. Randstad-Rail is geschikt om afstanden van ongeveer 30 kilometer snel te kunnen overbruggen. Randstad-Rail sluit goed aan op het bestaande openbaarvervoeraanbod en op andere nieuwe systemen die worden ontwikkeld in de regio.

randstadrail.jpg

Over de Prinses Beatrixlaan zal de Randstad-Rail gaan rijden. Dit tracée is de verbinding tussen het NS-station van de Laan van Nieuw Oost Indië en het Centraal Station van Den Haag. Er komt een station ter hoogte van de kruising met de Prinses Marijkestraat. Randstad-Rail benutzoveel mogelijk de bestaande trein en/of tramsporen. Dit is echter niet overal mogelijk. Daarom is ervoor gekozen om de verbinding tussen de Zoetermeerlijn en de binnenstad van Den Haag over de Prinses Beatrixlaan te geleiden. Dubbele lightrail tussen Zoetermeer, Den Haag en Rotterdam. Halte Beatrixlaan ligt tussen NS station Den Haag CS en Laan van NOI. Perronlengte circa 75 meter, constructiehoogte 'netkous' Beatrixlaan op 7,5 meter hoogte.

Beatrixkwartier

Steltloper

In 1991 heeft de gemeente een structuurvisie opgesteld voor de herontwikkeling van het Beatrixkwartier. Het Beatrixkwartier is overwegend gebouwd in de jaren zestig en zeventig, op het voormalige deel van de woonbuurt Bezuidenhout, dat in de Tweede Wereldoorlog door een tragische vergissing van de geallieerden werd gebombardeerd. Het Beatrixkwartier kenmerkt zich door grote losstaande kantoorgebouwen en een onsamenhangende openbare ruimte. Binnen deze visie zijn diverse bouwplannen ontwikkeld waarvan de Haagse Poort en het Beatrixpark inmiddels zijn gerealiseerd.

hsl1.jpg

Het doel van het Masterplan is om een samenhangend kader te bieden voor de ontwikkeling van het Beatrixkwartier tot zakendistrict in Den Haag, als onderdeel van Den Haag Nieuw Centrum en verbonden met Bezuidenhout. Projecten in dit gebied zijn: Steltloper, Prinsenhof, Groene- & Zilveren Toren en Centre Court.

hsl1.jpg

Omdat het Beatrixkwartier een betrekkelijk eenzijdige karakter heeft, omvatten de plannen naast kantoren ook woningen en voorzieningen, zoals een hotel en winkels. Deze combinatie zorgt voor een levendige, stedelijke sfeer in het gebied. Geparkeerde auto's verdwijnen uit het zicht door parkeergarage's. De moderne RandstadRail verbetert de bereikbaarheid. Fietsers krijgen de ruimte op aparte paden. Er komt meer groen, bijvoorbeeld in de binnentuinen, de 'corporate gardens' van de nieuwe gebouwen.

Grotiusplaats

Grotiusplaats

De Grotiusplaats ligt op de meest opvallende plek in Den Haag, aan weerszijden en over de Utrechtse Baan, met een directe toegangsweg naar de A12. De Grotiusplaats is een gezichtsbepalend onderdeel van het nieuwe Den Haag. Het gaat om een totaal van stedenbouwkundige ingrepen, waarbij gebouwen en openbare ruimte één nieuw geheel vormen. Een geslaagd voorbeeld van integrale gebiedsontwikkeling.

grotiusplaats2.jpg

Als hoogste gebouw van de Grotiusplaats (97 meter) is de Twin Tower gespiegeld aan het Paleis van Justitie. De Twin Toren bestaat uit drie bouwmassas. Allereerst een bouwmassa van 3 lagen met galerij direct gesitueerd aan het nieuwe plein, waarin een wintertuin, commerciële ruimtes en kantoorruimten zijn opgenomen. Dan zijn er twee kantoortorens van respectievelijk 16 en 25 lagen, die tussen de 13e en 16e verdieping met elkaar verbonden zijn.De gevels van de hoge toren worden uitgevoerd in natuursteen; de gevels van de lage toren zullen worden bekleed met baksteen. Onder het gebouw komt een twee-laagse parkeergarage.

hsl1.jpg

De nieuwbouw van het Paleis van Justitie aan de Prins Clauslaan is inmiddels opgeleverd. In het gebouw zijn het Gerechtshof, de Arrondissementsrechtbank en het Kantongerecht gevestigd. De nieuwbouw bestaat uit een kantoortoren van negentien verdiepingen en is 70 meter hoog. De toren met het typische 'schuine' dak heeft een bekleding van roze-beige Braziliaans graniet. In de renovatie van het oude Paleis van Justitie zijn bestaande ruimten aangepast zodat er meer zittingzalen en kamers zijn gekomen.

Hoftoren

hoftoren3.jpg

Naast het Ministerie van VROM komt de Hoftoren. Het is één gebouw bestaande uit een hoge toren van bijna 140 meter hoog uitlopend in een spitse punt en een lager gedeelte. Het gebouw telt 29 verdiepingen. De Hoftoren ontsluit een binnentuin, de hof. Er zijn twee ingangen die worden verbonden door een centrale hal van circa 8 meter hoog. Het gebouw heeft een tijdloze architectuur mede door gebruik van natuursteen in de gevel en de hoge raampartijen. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen betrekt de eerste vijftien etages. Het advocaten- en notarissenkantoor Houthoff Buruma is de belangrijkste huurder van de hoogbouw. De Hoftoren zal in 2002 gereed komen, de totale bouwtijd is 33 maanden.

Rijswijkseplein

hsl1.jpg

De gemeente Den Haag is i.s.m. patners voornemens een hoge woontoren te bouwen voor studenten aan het Rijswijkseplein. De toren sluit qua functie goed aan op de ontwikkelingen rondom de Haagse Hogeschool en het Rijswijkseplein. Op dit moment bevindt het plan zich in de onderzoekfase, waarvan verwacht wordt dat deze voor de zomer zal worden afgerond.

hsl1.jpg

De toren zal een prominente plaats innemen aan het Rijswijkseplein en door zijn slankheid en hoogte van 125 meter een bijdrage vormen de grote stedelijke 'leegte' ter plekke aantrekkelijker te maken. Opvallend aan de toren is de slanke verschijningsvorm en de in de gevel geïntregeerde fotovoltagecellen. De begane grond krijgt over vier verdiepingen publieke functies, waaronder een Grand Café. De dakverdieping is met een aparte lift toegangkelijk voor het publiek. In totaal zullen er 432 wooneenheden gerealiseerd worden in 42 verdiepingen.

De Resident

De Resident

In opdracht van de gemeente Den Haag werkt een internationaal team van architecten begin 90er jaren aan een nieuw stukje binnenstad. Dit gebied, dat later de naam De Resident zal krijgen, wordt omsloten door de Turfmarkt, Fluwelen Burgwal, Herengracht en Zwarteweg. De Resident zal een levendig stuk stad worden waar de hoge kantoortorens afgewisseld worden door woningen, pleinen, binnentuinen, horeca en winkels. Met uitzondering van de Muzentoren en elke kleinere gebouwen, worden alle gebouwen uitgevoerd in rode baksteen en koper groene daken. Dit geeft De Resident een erg sjieke en statige uitstraling. De Resident is de schakel tussen de laagbouw van het historische centrum en de hoogbouw van het zakencentrum rond station Den Haag Centraal.

Muzentoren

De Muzentoren en de kopkantoren vormen een entree tot de Resident. De Muzentoren heeft een achthoekige vorm met een totale hoogte van 73 meter en is direct verbonden met de parkeergarage onder het Muzenplein. Deze toren staat op de hoek van de Turfmarkt en de Fluwelen Burgwal, die in de toekomst Wijnhaven zal heten. Aan weerszijden van de toren staan twee kleine kantoorgebouwen Sirius en Orion met winkelruimte aan de Turfmarkt.

castilia.jpg

Het voormalige rijksgebouw Transitorium, nu Castalia genaamd, is onderdeel van de Resident. Het gebouw onderging een complete metamorfose. Het is volledig gestript tot op het skelet. Na de verbouwing zijn er twee slanke torens met spitse daken ontstaan, in de volksmond ook wel de 'puntmutsen' genoemd. Beide torens zijn 104 meter hoog. Samen met het aanpalende gebouw Helicon vormt Castalia de nieuwe thuisbasis van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). In juli 1998 is het gebouw opgeleverd.

hsl1.jpg

Deze kantoortoren is onderdeel van de Resident en is met zijn negentien verdiepingen 88 meter hoog. De naam is ontleend aan het verzekeringsconcern Zürich, dat zich met 600 werknemers in het gebouw heeft gevestigd. Ondergronds bevindt zich een parkeergarage. Karakteristiek aan dit gebouw is de zeshoekige vorm met daarop een bolvormig dak, ook wel de 'sinaasappelpers' genaamd. Onder de groene kapconstructie bevinden zich de installaties. Circa 60 meter onder maaiveld is een reservoir met grondwater aangelegd. Dit wordt in de zomer gebruikt voor koeling. Het gebouw is najaar 1999 opgeleverd.
Klik op onderstaande links voor meer informatie over plannen en projecten in Den Haag.

Den Haag Wijnhavenkwartier

Gemeente Den Haag